فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

درباره دکتر خضری

در فلوشیپ جراحی سرطان پزشک پس از اتمام دوره جراحی عمومی و اخذ دانشنامه و پذیرفته شدن در آزمون ورودی رشته فوق تخصص جراحی سرطان به مدت دو سال به مطالعه و آموزش روش های پیشرفته درمان سرطان (جراحی و غیر جراحی) می پردازد.
در واقع جراحی فلوشیپ انکوسرجری علاوه بر آشنایی کامل با انواع روش های پیشرفته جراحی سرطان با سایر روش های درمان سرطان مانند شیمی درمانی، پرتو درمانی، ایمونو تراپی و….. آشنایی کامل دارد.

اهداف جراح فلوشیپ سرطان شامل انجام درمان کامل جراحی و برداشت کامل توده و بافت های درگیر با سرطان:
1- (جهت جلوگیری از عود بیماری و گسترش آن)
2- (به حداقل رساندن عوارض ناشی از جراحی و با حفظ اصول انکولوژیک درمان)
3- (ایجاد بهترین نتایج عملکردی و زیبایی و با استفاده از روش های جراحی پیشرفته مانند جابه جایی و پیوند بافت) می باشد.
در نهایت در موارد بسیار پیشرفته و غیر قابل درمان در برخی سرطان ها جراح سرطان میتواند به کمک انجام درمانها و جراحی تسکینی از درد عوارض بیماری در طول دوره زندگی فرد بکاهد لازم به ذکر است که جراح فلوشیپ سرطان در ارتباط مداوم (حداقل هفتگی) با تیم فوق تخصصی درمان سرطان (MDT که متشکل از فوق تخصص داخلی سرطان و شیمی درمانی، متخصص پرتو درمانی و انکولوژی، پاتولوژیست مجرب سرطان، رادیولوژیست مجرب و …..) می باشد. و در موارد خاص و پیشرفته جراح با انجام مشورت و اخذ تصمیم بصورت تیمی نسبت به درمان و جراحی بیمار اقدام می نماید و این امر موجب بدست آمدن بهترین نتیجه درمانی در این مواردی گر دد و بروز خطا به حداقل می رسد.

دکتر صمد خضری پس از اتمام دوره تحصیلی دکترای عمومی از دانشگاه شهید بهشتی به تحصیل در رشته تخصصی جراحی عمومی در دانشگاه شیراز پرداخت و پس اتمام تحصیل و اخذ دانشنامه و بورد تخصصی جراحی عمومی تحصیل خود را در رشته فوق تخصصی جراحی سرطان در دانشگاه شیراز ادامه داد و طی دوره مذکور به ویژه به مطالعه درمان و جراحی بیماران سرطان پستان، سرطان های گوارشی CRS+HIPEC پرداخت.