فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

برداشتن غده تیروئید و غدد لنفاوی