فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

برداشتن کامل غده تیروئید