فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

سرطان پستان سه‌گانه منفی

سرطان پستان سه‌گانه منفی

سرطان پستان سه‌گانه منفی

نمونه برداری از سرطان پستان
توده‌های پستان
درد پستان
ترشحات نوک پستان
تغییرات موضعی پوست پستان
تغییر یکطرفه اندازه و شکل پستان
سرطان التهابی پستان