فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

سرطان پستان سه‌گانه منفی

سرطان پستان سه‌گانه منفی توده‌های پستان درد پستان ترشحات نوک پستان تغییرات موضعی پوست پستان تغییر یکطرفه اندازه و شکل پستان سرطان پستان

سرطان پستان سه‌گانه منفی

سرطان پستان سه‌گانه منفی به گونه‌ای از سرطان پستان گفته می‌شود که سلول‌های تومور آن هیچ یک از سه گیرنده رایج در سرطان پستان، شامل گیرنده استروژن (ER)، گیرنده پروژسترون (PR) و گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی انسانی 2 (HER2) را ندارند. این نوع سرطان تهاجمی است و تقریباً 15 تا 20 درصد از سرطان‌های تهاجمی پستان را شامل می‌شود. این نوع سرطان معمولاً نیاز به درمان‌های پیچیده‌تر دارد و اگر متاستاز باشد، درمان آن دشوارتر خواهد بود. از آنجا که سلول‌های تومور این نوع سرطان هیچ یک از گیرنده‌های معمول درمانی را ندارند، انتخاب روش‌های درمانی برای این نوع سرطان بسیار حیاتی است.

نمونه برداری از سرطان پستان
توده‌های پستان
درد پستان
ترشحات نوک پستان
تغییرات موضعی پوست پستان
تغییر یکطرفه اندازه و شکل پستان
سرطان التهابی پستان