فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

عمل برداشتن غده تیروئید