فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

جراحی پستان با کیست خوش خیم

جراحی پستان با کیست خوش خیم

جراحی پستان با کیست خوش خیم

جراحی سینه با کیست خوش خیم

جراحی پستان برای کیست خوش خیم معمولاً لازم نیست، مگر اینکه کیست بسیار بزرگ شود و برای فرد آزاردهنده باشد. اکثر کیست‌های پستان به درمان نیاز ندارند، مگر در مواردی که کیست بزرگ بوده و برای فرد آزاردهنده باشد. اگرچه کیست‌های سینه می‌توانند در زنان در هر سنی پدیدار شوند، اما اغلب غیرخطرناک و خوش خیم هستند. اگر کیست‌ها علائم غیرمعمولی ایجاد کنند یا برای فرد آزاردهنده باشند، ممکن است نیاز به درمان داشته باشند. از آنجا که بیشتر کیست‌های سینه خوش خیم هستند، در اکثر موارد نیازی به جراحی برای آنها وجود ندارد و ممکن است با داروها یا روش‌های غیرجراحی مانند مکش مایع درمان شوند.

راه درمان غده داخل سینه چیست ؟ | درد شدید پستان | جراحی پستان با کیست خوش خیم | دلیل بی حسی پستان چیست؟ | زائده روی پستان | سفتی کنار پستان