فلوشیپ جراحی سرطان در تهران

غربالگری سرطان تیروئید

غربالگری سرطان تیروئید | دکتر سرطان تیروئید | جراح سرطان تیروئید در تهران | جراح سرطان تیروئید | پزشک سرطان تیروئید | متخصص سرطان تیروئید

غربالگری سرطان تیروئید

متخصص سرطان تیروئید
فوق تخصص سرطان تیروئید
دکتر سرطان تیروئید در تهران
دکتر سرطان تیروئید
جراح سرطان تیروئید در تهران
جراح سرطان تیروئید
پزشک سرطان تیروئید
متخصص سرطان تیروئید در تهران

غربالگری سرطان تیروئید بسیار مهم است زیرا امکان تشخیص زودهنگام این بیماری را فراهم می‌کند.

برخی از روش‌های غربالگری سرطان تیروئید عبارتند از:
معاینه فیزیکی گردن توسط پزشک برای بررسی وجود تورم یا برآمدگی در تیروئید

انجام آزمایش خون برای بررسی سطح هورمون‌های تیروئید

انجام سونوگرافی گردن برای بررسی ساختار و ابعاد تیروئید

در صورت مشاهده هرگونه تغییر در تیروئید، پزشک می‌تواند آزمایش‌های تکمیلی مانند بیوپسی را برای تشخیص قطعی انجام دهد.

غربالگری منظم و تشخیص زودهنگام سرطان تیروئید می‌تواند به درمان موفقیت‌آمیز و افزایش نرخ بقای بیماران کمک کند.